Forum

درباره آموزش الکترونیکی

 
 
عکس پشتیبان سیستم
درباره آموزش الکترونیکی
از پشتیبان سیستم در شنبه، 2 بهمن 1395، 12:23 عصر
 
به سامانه آموزش الکترونیک مدرسه مالی بازرگانی پارسیان (PSBF) خوش آمدید.

شما دوره های الکترونیکی مربوطه را از طریق این سامانه آموزشی خواهید آموخت.