Forum

درباره آموزش الکترونیکی

 
 
Picture of پشتیبان سیستم
درباره آموزش الکترونیکی
by پشتیبان سیستم - Saturday, 2 Bahman 1395, 12:23 PM
 
به سامانه آموزش الکترونیک مدرسه مالی بازرگانی پارسیان (PSBF) خوش آمدید.

شما دوره های الکترونیکی مربوطه را از طریق این سامانه آموزشی خواهید آموخت.