Forum

تنظیمات و نرم افزارهای مورد نیاز

 
 
عکس پشتیبان سیستم
تنظیمات و نرم افزارهای مورد نیاز
از پشتیبان سیستم در شنبه، 2 بهمن 1395، 12:05 عصر
 

برای استفاده بهتر از سامانه مدیریت آموزش الکترونیکی تنظیمات و نصب نرم افزارهای ذیل توصیه می شود:

1- مقیاس تصویر نمایشگر (Display Resolution)

برای نمایش با کیفیت بهتر، مقیاس تصویر نمایشگر حداقل 768*1024 و برای بهترین کیفیت 1024*1920 تنظیم گردد.

2- مرورگر

مرورگرهای پشتیبان کننده از HTML 5 و CSS 3

3- نرم افزار Adobe Flash Player

4- نرم افزار ویژه کلاس مجازی (Adobe Connect Add-in)