Forum

تنظیمات و نرم افزارهای مورد نیاز

 
 
Picture of پشتیبان سیستم
تنظیمات و نرم افزارهای مورد نیاز
by پشتیبان سیستم - Saturday, 2 Mehr 1401, 5:00 PM
 

برای استفاده بهتر از سامانه مدیریت آموزش الکترونیکی تنظیمات و نصب نرم افزارهای ذیل توصیه می شود:

1- مقیاس تصویر نمایشگر (Display Resolution)

برای نمایش با کیفیت بهتر، مقیاس تصویر نمایشگر حداقل 768*1024 و برای بهترین کیفیت 1024*1920 تنظیم گردد.

2- مرورگر

مرورگرهای پشتیبان کننده از HTML 5 و CSS 3

3- نرم افزار Adobe Flash Player

4- نرم افزار ویژه کلاس مجازی (Adobe Connect Add-in)

(Edited by مدیر سایت - original submission Saturday, 2 Bahman 1395, 12:05 PM)